Emoji, emoticon, smiley hay icon trên Facebook, Zalo, Instagram, Skype, Viber, Telegram, … là những mạng xã hội có đông đảo người dùng nhất hiện nay trên thế giới. Đặc biệt là mạng xã hội Facebook nói chung và Zalo đối...